Politieke partijen Heuvelrug over de Doornse megastal

Varkens

*EXCLUSIEF OP ZILVERVIS * Het college van B en W van gemeente Utrechtse Heuvelrug beslist binnenkort over de aanvraag van een varkensstal op een idyllische locatie net buiten Doorn (Pittesteeg/Molenweg).  voor duizend varkens. Zogenaamd ‘biologisch’, waardoor de boer ontheffing geen stankafzuiginstallatie hoeft aan te leggen. Duizend varkens krijgen vrije toegang tot de buitenlucht. Dit betekent een vertienvoudiging van wat gangbaar is qua qua stank, fijnstof etc.  bij een varkensstal. Omdat partijen niets  over deze kwestie meldden, vroeg ‘zilvervis’ namens verontruste omwonenden  alle acht  fractievoorzitters naar hun mening. en kreeg die ook. Lees hier de laatste update, daags na de verkiezingen…

vvd logoVVD : tegen (–)

Ruimtelijke ordeningspecialist Peter van der Zee: “Het zou onacceptabel zijn, deze aanvraag goed te keuren.  Geluidsoverlast is dan niet ondenkbaar en zal boven de normen van stiltegebied uitstijgen. Milieunormen liggen anders in de nabijheid van bebouwde kom. Wettelijk is de dichtstbijzijnde bebouwde kom de Dorpsstraat, maar gezien de toenemende bebouwing en activiteiten van MRC Aardenburg achten wij het haalbaar, dat complex als binnen de bebouwde kom te definiëren. Aardenburg licht ca. 150m van de locatie.”

“Verwijzend naar de Gemeentelijke Structuurvisie en de EHS-kaart kan duidelijk gesteld worden, dat de bouw van deze locatie landschappelijk onaanvaardbaar is. De gemeente kan nog steeds milieunormen wijzigen voor een bepaald gebied (bijvoorbeeld een stankcirkel vergroten of verkleinen). Om zo’n stal met deze hoeveelheden operationeel te houden zal het verkeer op de molenweg c.q. achterweg aanzienlijk toenemen met aan- en afvoerperikelen.”

“Nu het college de beslissing uitstelt, vindt de VVD dat zij als raad het recht heeft controle uit te oefenen op de beslissing. Wettelijk ligt de beslissing nog bij het college, maar de aanvraag kan niet van rechtswege worden verleend door overschrijding van termijnen. Na de verkiezingen zullen wij alles uit de kast halen om deze aanvraag als raad af te wijzen. Wij hopen daarbij op de steun van andere partijen.”

sociaalengroenPVDA/GroenLinks: tegen (–)

Lijsttrekker Hans Nijhof: “De aanvraag voor een stal als deze met de bijbehorende emissie rechten en nog zo eens wat gaat via de provincie. Het lijkt erop dat we hier als gemeente weinig, over te zeggen hebben. Het college kan contrair aan de beslissing van de provincie echter wel een vergunning weigeren. “

“Wij vinden deze ontwikkeling overigens zeer ongewenst. Het heeft er alle schijn van dat het begrip biologisch hier weer eens ernstig wordt misbruikt voor eigen gewin. GroenLinks/PvdA is voorstander van kleinschalige landbouw op de heuvelrug. Met respect voor dieren en het landschap. Gericht op streekproducten die het eigene van de heuvelrug beklemtonen. “

CUChristenUnie (CU): (+-)Niet voor, niet tegen

Deze  kwestie ligt primair in de beslissingsbevoegdheid van B&W.  Daar ligt namelijk een verzoek om het verlenen van een omgevingsvergunning. Een dergelijke aanvraag moet zij toetsen aan het bestemmingsplan. Past een voorgenomen bouwwerk daarin, dan moet het college de vergunning verlenen.

De milieuvoorschriften betreffen een ander aspect. B & W zou bijvoorbeeld op grond hiervan kunnen oordelen dat een voorgenomen bedrijfsvoering niet mogelijk is of  slechts in beperkte mate. Ook deze zaken behoren primair tot de verantwoordelijkheid van B & W. Zo zijn deze zaken geregeld.

Gezien de gevoeligheid van het gebied waar de aanvrager zijn bedrijf wil uitbreiden zijn nog meerdere onderzoeken nodig. Het college heeft dus nog geen besluit genomen. Wij wachten het collegestandpunt af. U mag er van uitgaan dat wij gezien de gevoeligheid van dit gebied en de gesignaleerde ongerustheid, het college kritisch zullen bevragen wanneer het college tot de conclusie komt dat een omgevingsvergunning zou moeten worden verleend omdat aan alle wettelijke voorschriften en milieunormen wordt voldaan.

Hier vindt de ChristenUnie een simpel voor of tegen geen bevredigend antwoord. Wij bepleiten, een oordeel hierover op te schorten tot na de kennisneming van het collegestandpunt.

cdadownloadCDA: (+-) of (+)

Lijsttrekker Henk Veldhuizen: “Eerst toetsen of de vergunningaanvragen voldoen aan het lokale, provinciale, landelijke en Europese beleid. Het CDA zal een eventueel verzoek zeker langs die maatlat leggen. Wij als raadsfractie kennen nog niet alle ins en outs van dit voorstel Als CDA ondersteunen we het door de provincie aan dit gebied gegeven beleid inzake extensiveringsnota’s volledig. De provincie stelde dit vast in nauwe samenwerking met Terreinbeherende organisaties, NMU, gemeenten en LTO. Als dat betekent dat de stal er wel of niet kan komen, zullen we dat overnemen.”

Het CDA besluit met: “Ook ondernemers hebben ruimte om te ondernemen nodig.”

(Redactie: Het eerste deel van de verklaring duidt op een middenpositie, maar de slotopmerking suggereert een ‘voor’)

bvhBurger Vertegenwoordiging Heuvelrug (BVH):Tegen (–)

Lijsttrekker Sybe Streekstra: “De raad is onlangs in vertrouwen geïnformeerd over een stal aldaar. Voordien was ons dit niet bekend. De wethouder deelde mede er alles aan te zullen doen de realisatie van die stal te verhinderen, doch dat dit ‘zeer, ik herhaal, zeer moeilijk zou zijn’. De raad gaf toestemming voor de aanleg van een kuilvoerplaats.” Met betrekking tot de megastal, al dan niet biologisch, meldt de lijsttrekker ‘dat wij tot het uiterste zullen gaan de aanleg van een dergelijke stal, zo dicht bij de bebouwing van Doorn, te verhinderen. Wij, fractie BVH, zullen een dergelijk plan afwijzen.”

spSP : Tegen (–)

Lijsttrekker Jasper van Geijtenbeek: Wij zijn tegen de megastal op deze locatie. Megastallen zijn sowieso niet gewenst in de gemeente. De stal is te dicht bij de `bewoonde wereld`. Helaas heb ik al te vaak gezien dat de term `biologisch` een wassen neus blijft. Dierenleed blijft hier vaak toch aan de orde.”

d66D66: tegen (–)

Lijsttrekker Hugo Prakke: “In de mooiste gemeente van Nederland horen geen kolossale gebouwen die de rechten van dieren aantasten.  D66 is ook tegen deze stal aan de Pittesteeg, ondanks dat het gaat om een ‘biologische’  megastal. Ook een ‘biologische’ megastal vinden wij in deze omgeving zeer ongewenst.“

sgpSGP:  Voor (+)

Lijsttrekker Gerrit Boonzaaijer: “Na rijp beraad is het bestemmingsplan buitengebied Doorn vastgesteld. Hierin is een relatief klein bouwvlak van ca. 1 ha opgenomen voor de betreffende ondernemer. Op dit moment ligt er inderdaad een aanvraag voor een biologische varkensstal bij het college. Of dit een megastal is laat ik aan de deskundigen over. In dit geval is er m.i. geen sprake van intensieve maar juist van biologische varkenshouderij. En voor zover wij weten gaat het over 859 vleesvarkens.”

“Het college moet ALLE aanvragen zorgvuldig toetsen aan bestaande bestemmingsplannen, wet- en regelgeving, verkiezingen of niet. Het over de verkiezingen heen tillen van collegebesluiten vinden wij overigens niet sterk. Wij hebben uiteraard begrip voor de onrust van de omwonenden, maar vinden dat ook dit plan moet worden getoetst aan alle relevante regelgeving. De raad mag zonder inhoudelijke toetsing, geen individuele aanvraag afwijzen. Ferme standpunten die hierover ingenomen worden beschouwen wij als verkiezingsretoriek, die niet waargemaakt kan worden. Als de raad vindt dat het anders moet dan is een herziening van het bestemmingsplan de Koninklijke weg.”

Advertentie

Over Zilvervis

Zilvervis staat voor drs H.F. (Frank) Flippo (1962), schrijver, journalist, historicus. Auteur van 'Esoterie in begrijpelijke taal', ( maart 2013) en reisbundel Van het Pad (oktober 2017) Interesses: letterkunde, mythologie, filosofie, biologie.
Dit bericht werd geplaatst in Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Overig, Zakelijk en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

5 reacties op Politieke partijen Heuvelrug over de Doornse megastal

 1. Pingback: Een megastal in Doorn? Daar zit een luchtje aan… | Zilvervis

 2. Dianne van Wijnen zegt:

  De ChristenUnie heeft geheel konform afspraak gisteravond een uitgebreide en genuanceerde reactie gestuurd!

  Like

  • Zilvervis zegt:

   Geachte mevrouw Van Wijnen,
   Ik heb werkelijk geen reactie ontvangen en heb lange tijd zitten wachten zonder resultaat. Hoe is het dan mogelijk dat u dit zegt? Misschien hebt u een fout gemaakt in het adres, dit luidt: hfflippo@zilvervis.net
   Als u alsnog deze mail zendt, wijzig ik direct de tekst en vul alsnog uw reactie in.
   Vriendelijke groet
   Zilvervis/Frank Flippo

   Like

 3. Dianne van Wijnen zegt:

  Ja, beetje dom, met welgemeende excuses, verkeerd mailadres! Dank voor het alsnog aanpassen!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.