Oom Barend

Water water see the water flow
Glancing dancing see the water flow
O wizard of changes water water water
Dark or silvery mother of life
Water water holy mystery heavens daughter
Wizard of changes, teach me the lesson of flowing

God made a song when the world was new
Waters laughter sings it through
O, wizard of changes, teach me the lesson of flowing

God made a song when the world was new
Waters laughter sings it through
Wizard of changes water water water

(The Water Song, Incredible Stringband, 1968)

Helende kracht

Bij ‘Holy mystery’ denk ik aan wijwater. Misschien begint alle water wel als wijwater. Voordat het vies wordt, is het een eeuwigheid lang al heilig water. Heilig komt van heel worden of genezen. Water speelt een cruciale rol in elk genezingsproces. Het kan veel verontreiniging opnemen voor het uiteindelijk ondrinkbaar wordt. Voorbij een zekere grens verliest het zijn helende kracht en word je ziek als je het drinkt.

Onder de Heuvelrug zit heel veel zuiver water; duizenden jaren oud, gefilterd door fijn zand en zo schoon dat het direct de waterleiding in kan. Doorn had als enige Nederlandse dorp tot 2011 zijn eigen watervoorziening, NV Bronwaterleiding Doorn. Het pompcomplex aan de Woestduinlaan begon in 1903; de watertoren, het pomphuis en de dienstwoning in fraaie fin-de sièclestijl staan er nog steeds. De watertoren heeft bovenin een geklinknageld stalen vat voor 150 m3 water. Ruim een eeuw werd water van 40 meter diepte opgepompt dat direct gebruiksklaar was. Na een vergroting van de dienstwoning in 1910 en een uitbreiding van het pomphuis in 1912 bleef alles tot 2000 bij het oude. Pas rond de eeuwwisseling begon de modernisering. Lees verder

Advertentie
Geplaatst in Culinair, Cultuurhistorie, Ecologie, Politiek | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Alcohol is slecht voor (bijna) alles. De saga van koning Alcohol, deel 5

20181023_171049

Foto: Giftig, © Frank Flippo 2018

(Door Frank Flippo)

Hoeveel mensen die graag een biertje of wijntje drinken, hebben zin om dit te lezen? Al zijn het er maar drie, de waarheid moet gezegd worden. Voor wie na lezing zich met de oren klapperend afvraagt waar al deze feiten vandaan komen: het slotdeel, nog te publiceren op Zilvervis,  vermeldt een uitgebreide bronnenlijst. De verhoogde kans op bijna dertig hieronder genoemde vreselijke ziekten en kwalen is gebaseerd op ruim honderd onderzoeken van ’s werelds meest vooraanstaande onderzoekscentra. Lees verder

Geplaatst in Gezondheid, psychologie, Wetenschap | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Wijn is gezond en andere populaire misvattingen; de alcoholsaga, deel 4

Mensen zijn gewoontedieren. Het valt niet mee om gewoontes op te geven. Iets wat je altijd doet en altijd hebt gedaan, vind je van nature lekker. Mensen verzinnen daarom redenen om niet te hoeven veranderen, ongeacht of een gewoonte gezond is of niet. Een van de meest gemakzuchtige en dus meest voorkomende manieren is een drogreden verzinnen om niet te hoeven veranderen. “Kom op, we doen er nog eentje. Dat kan toch geen kwaad.” Lees verder

Een reactie plaatsen

Lijkeneter Al-kuhl en andere woorden. De saga van Koning Alcohol, deel 3

 

In deze aflevering een boekje open over de oorsprong van het woord alcohol, en hoe dit zijn gang gaat door de tijd. Veel mensen geloven dat alle dingen die bestaan, in het leven werden geroepen door voor het eerst de naam ervan uit te spreken. “In den beginne was het Woord…’ Alcohol was er altijd al, maar het begon zijn menselijke geschiedenis vanaf het ogenblik dat wij het konden benoemen; vermoedelijk valt dat ogenblik samen met het moment waarop we het gingen gebruiken als roesmiddel. Lees verder

Geplaatst in Cultuurhistorie, Literaire onderwerpen, mythologie, Wetenschap | Tags: , , , , , , , , , , | 2 reacties

Alcoholsaga deel 2: Het geheugen

Foto: Frank Flippo, Lydford Gorge

Foto: Frank Flippo, Lydford Gorge

Alcohol is een vluchtige stof, onze geest is een vluchtig iets. Vluchtige stoffen werden vroeger met ‘geest’ betiteld. De vluchtige stof alcohol beïnvloedt onze zenuwen, onze fijne bedrading die zowel onze meer ‘stoffelijke’ impulsen zoals pijn en genot vervoert als onze mentale aspecten zoals herinneringen, dromen en gedachten.

Ons repositorium van gedachten, ons mentale archief noemen we het geheugen. Alcohol beïnvloedt dit op zowel neuraal als psychisch niveau.

1.Natuurwetenschap

We beginnen met de bedrading. Uit onderzoek blijkt dat ook matige drinkers hun brein beschadigen, om te beginnen het geheugen. Deze categorie, ook wel sociale drinkers genoemd, slaat gemiddeld 11 tot 17 glazen per week naar binnen. Dat komt neer op ongeveer twee glazen per dag.

MRI-scans van sociale drinkers tonen na verloop van tijd een verschrompeling van het orgaan dat de opslag van informatie in het geheugen regelt. Dit is niet het geheugen zelf, maar de toegangspoort.

Bibliothecaris

Het is de bibliothecaris die de boeken bij binnenkomst inneemt, keurig ordent en naar de daartoe bestemde kasten, laden en rijen brengt in de bibliotheek achter hem. Zijn naam is Hippocampus omdat zijn vorm wel wat weg heeft van een zeepaardje.

Hippocampus is niet alleen informatie-categoriseerder of bibliothecaris. Hij stuurt ook het vermogen tot ruimtelijke oriëntatie aan, en gedrag dat nodig is om te kunnen improviseren in crisissituaties, zeg maar overleven. Hij is dus ook de piloot achter de stuurknuppel in je eigen cockpit, en als het moet is hij heel even stuntman of durfal.

Het is al met al een merkwaardig orgaan dat nog niet 100 procent doorgrond is, met twee uiterlijk duidelijk te onderscheiden kanten.

Atrofie

Proefdieren met een beschadigde hippocampus kunnen hun gedrag niet meer goed aanpassen aan veranderde omstandigheden. Als bij mensen de hippocampus aan twee zijden is beschadigd, dan kan dit het vermogen aantasten om nieuwe informatie in het geheugen op te nemen.

Matige drinkers hebben driemaal zoveel kans op een dergelijke atrofie als niet-drinkers. Mensen met dementie en Alzheimer hebben ook een verschrompelde hippocampus. Ze hebben nog wel een archief, maar de bibliothecaris die het beheert verdroogt en verlamt steeds verder en komt steeds minder vaak zijn stoel meer uit. En piloot spelen of stunten heeft hij al helemaal verleerd.

Matige drinkers hebben driemaal zoveel kans op een dergelijke atrofie als niet-drinkers. Mensen met dementie en Alzheimer hebben ook een verschrompelde hippocampus.

2. Alcohol geesteswetenschappelijk: antroposofische en mythologische visies

De antroposofie heeft een heel interessante kijk op alcohol. Alcohol tast volgens deze denkrichting het veld van levensenergie aan dat antroposofen het  levenslichaam of etherlichaam noemen.

Volgens de antroposofie functioneert het menselijk organisme tegelijkertijd op verschillende niveaus. Elk niveau heet een ‘lichaam’. Het levenslichaam houdt het fysieke lichaam tijdens ons leven in stand. Het verzorgt functies zoals opbouw en herstel, afbraak en opname van voeding.

Alles wat leeft in de natuur, in plant en dier, heeft net als wij een levenslichaam.Het levenslichaam is dat wat ons lichaam doet groeien. Het is ook de plek waar onze herinneringen wonen. Alcohol verduistert het eerst de intieme, persoonlijke diepten van deze herinneringen.

Vorige levens

Iedereen die regelmatig wijn drinkt, kent het diepe, roezige gevoel dat dit teweegbrengt. Wijn, zegt de antroposofie, veroorzaakt een diepe en permanente vergeetachtigheid omdat zij in het etherlichaam de kracht van het herinneren doet afsterven. Sinds alcohol bij ons zijn intrede deed, zegt Steiner, zijn wij  geleidelijk onze herinneringen aan vorige levens verloren. In het pre-alcoholische tijdperk, en hiermee verwijst hij naar het vroege India, rond 1500 voor Christus,  waarin de eerste wetten (Veda’s) werden geformuleerd, kende ieder zijn vorige levens.

Sommige kinderen bezitten dit vermogen nog steeds. Zij die zich vorige levens herinneren, ervaren dat altijd voordat ze voor het eerst kennismaken met alcohol. Bij volwassenen die wijn beginnen te drinken, vervaagt die kennis snel, om uiteindelijk helemaal te verdwijnen.

Na Orpheus

Volgens de antroposofische geschiedschrijving is op een zeker ogenblik de mensheid massaal over gegaan tot consumptie van onder andere wijn. De kennis aan vorige levens stierf toen af en leefde sindsdien nog slechts voort onder kleine groepjes ingewijden van mysteriegodsdiensten zoals de Rozenkruisers, ook al doordat je alleen tot deze genootschappen mocht toetreden als je strenge regels naleefde, zoals geen vlees eten en geen druppel alcohol nemen.

De mysteriegodsdiensten stammen uit de Griekse oudheid. De Orfisten waren een van de oudste, vanaf ongeveer 500 voor Christus. Hun geschriften over de reis van de ziel naar het hiernamaals zeggen: gestorvene, let goed op je geheugen.

In die tijd was de Griekse mythologie richtsnoer voor de menselijke betrekkingen rond de dood en het bovennatuurlijke. Volgens de oude Grieken passeerde de ziel na de dood een plaats met twee rivieren. De ene was de Lethe, stroom der Vergetelheid, de andere Mnemosyne, stroom van het Geheugen. De orfisten roepen de gestorvene in hun geschriften op, niet te drinken van de Lethe, maar juist wel van Mnemosyne.

Tegen de wachters van het hiernamaals hoorde je te zeggen: ‘Ik, zoon van de Aarde en de sterrenbezaaide hemel, ben verschroeid van dorst en stervende. Gun mij snel koud water om te drinken uit de Poel van Geheugen.

Zou door de Lethe alcohol stromen, en zou Mnemosyne een poel van kristalhelder water zijn?

Wijn in Kana

De Bijbel kent ook een verhaal rond het onderwetp ‘vergeten’ en dat is de bruiloft in Kana. Jezus verandert daar water in wijn. Water, zegt Steiner, was de vloeistof geëigend voor offers uit de oude, helderziende tijd, wijn was bestemd voor de nieuwe, christelijke tijd. Christus zei: ‘zalig zijn degenen die niet gezien hebben en toch geloven.’

Volgens Rudolf Steiner zegt Jezus daar: ‘Mensen moeten voortaan leven zonder de herinneringen aan hun incarnaties en zonder direct zicht op het goddelijke.’ Kennis van reïncarnatie zou sindsdien tweeduizend jaar zijn verdwenen uit Europa en het Midden-Oosten. Wijn was daarbij een probaat middel, want alcohol remt volgens Steiner ook het ‘diepe geheugen’.

 

Geplaatst in Cultuurhistorie, esoterie, Gezondheid, Spiritueel, Wetenschap | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Sluipend en onweerstaanbaar; de saga van Koning Alcohol

Het  meest gebruikte genotsmiddel op aarde verdient een geboeide en onderzoekende blik. Dit verhaal probeert alcohol in subtiele verleidingskunsten naar de kroon te steken maar weet nu al dat Al-Ghoul hem daarin de baas zal zijn. Zo lang het maar bij deze heerschappij blijft.

Dit is deel 1 van een nieuwe serie over alcohol. Waar komt het woord vandaan, wat doet het met je, welke verborgen eigenschappen bezit het? In deze eerste aflevering: hoe ontstaat alcohol en hoe reageer je erop bij inname? Lees verder

Geplaatst in Cultuurhistorie, esoterie, Gezondheid, Wetenschap | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Geheimen voor een lang leven van ’s werelds oudste familie

Zilvervis

(Door Frank Flippo)

Consolata Melis (105) heeft 9 kinderen, 24 kleinkinderen, 25 achterkleinkinderen en woont in Perdasdefogu, Sardinië. Haar jongste dochter Mafalda is 78. Ze komen dit jaar in het Guinness Book of Records als oudste familie op aarde; samen zijn ze 818 jaar. Op veel Middellandse Zee-eilanden worden mensen erg oud, maar het bergachtige Sardinië spant misschien de kroon met 370 honderdplussers. Dat is 23 op elke 100.000. Luca Deiana van de universiteit van Sassari, Sardinië, onderzocht de laatste 15 jaar ruim 2000 mensen van honderd jaar en ouder. Het geheim? “Goede genen, gezond eten en actief leven.”

View original post 477 woorden meer

2 reacties

Verhalen vertellen is pure magie…in het Doornse openluchttheater

LandgoedZonheuvel-Vertelpodium-1Taal is zoveel meer dan een middel om jezelf verstaanbaar te maken. Als geen ander medium kunnen woorden onbekende en onvermoede werelden oproepen. Precies dat is waarom overal ter wereld mensen zo graag luisteren naar vertellers. Een mooie gelegenheid om dit te doen was op de eerste Open Podium-avond in het Doornse Maarten Maartens openluchttheater op Landgoed Zonheuvel. Met stemmen, blikken, gebaren, maar vooral met beeldende taal hielden zes vertellers op zaterdagavond 18 mei hun toehoorders gevangen; een mooie meiavond gevuld met boeiende verhalen. De eerste avond in een reeks van vijf. Lees verder

Geplaatst in Literaire onderwerpen, Overig, Theater, Van het Pad, Verhalen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

De  Schulp, een 21e-eeuwse ‘salon littéraire’

Heremietkreeft in zijn ‘schulp’. Bron: Wikipedia

(Door Frank Flippo)

De Schulp is een bijeenkomst van schrijvers, musici, dichters en verhalenvertellers in een besloten sfeer. Een mengeling van open podium en spontane feedback op het gebodene, met boeiende gesprekken die hierop voortborduren. De bescheiden opkomst, maximaal vijftien mensen, past in deze opzet. De kleine groep maakt dat iedereen alle gesprekken kan volgen.  Tijd: iedere eerste zaterdagavond van de maand in hartje Utrecht, in de antiek gemeubileerde huiskamer van een woongemeenschap. Het belendende balkon biedt uitzicht op de Domtoren, slechts enkele honderden meters ver. Het geeft een speciale aura, maar de bezieling komt feitelijk van de aanwezigen. Hieronder een verslag. Lees verder

Een reactie plaatsen

Drie nieuwe Nederlandse woorden

gele lis

Bloeiende gele lis in juni. Foto: © Zilvervis Media 2019

In het NOS-journaal van 24 juni 2019 verschenen zomaar drie nieuwe woorden die waarschijnlijk eind dit jaar in de Dikke Van Dale zullen worden toegevoegd. Het bewijst hoe springlevend onze taal is. Alle drie de woorden houden verband met de hitte dezer dagen: hittestressmeter, siëstabeweiding en de mooiste: sproeischaamte. Lees verder

Geplaatst in Nederlandse taal | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen